........................................... .......................................... زیباترین های ایران و جهان .......................................... ..........................................
............................‌‌‌‌.............. ......................................... منو

کدبازان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

کدبازان

5+ منو ......................................... ......................................... گالری آرمین عظیمی

اسلاید شو

گالری آرمین عظیمی آرمین عظیمی
آرمین عظیمی ......................................... .........................................
......................................... ......................................... سخن بهشت

ابزار حدیث

سخن بهشت گالری

گالری عکس

گالری تصاویر گالری .......................................................................................................................................................................................................... گالری عکس -
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خوت رفتار کنند

بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب بده

به جای بیزاری از انسان ها از رفتار بد آن ها متنفر باش

بگذار دیگران از تو بعنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند 

آبی  و  سبز  باش