........................................... .......................................... زیباترین های ایران و جهان .......................................... ..........................................
............................‌‌‌‌.............. ......................................... منو

کدبازان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

کدبازان

5+ منو ......................................... ......................................... گالری آرمین عظیمی

اسلاید شو

گالری آرمین عظیمی آرمین عظیمی
آرمین عظیمی ......................................... .........................................
......................................... ......................................... سخن بهشت

ابزار حدیث

سخن بهشت گالری

گالری عکس

گالری تصاویر گالری .......................................................................................................................................................................................................... در جواب رسانه های غربی -
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در فرود گاه بولیوی تعدای از کارکنان آنجا با اصرار از مخالفان و بچه های تشریفات خواستند،

دکتر را از نزدیک ببینند و با ایشان عکس بگیرند.با همراهان آنها،جند ایرانی مقیم بولیوی هم

بودن.به دکتر گفتند از چندی قبل،رسانه های غربی تبلیغات وسیعی علیه شما و جمهوری

اسلامی راه انداخته بودن،اما با استقبال و ابراز ارادتی که مردم این کشور از شما کردند تمام

نقشه های آْنها معلوم است نقش بر آب شده! دکتر هم به شوخی خطاب به آنها و همراهان گفت: اینها از یک شبکه غافلند،آن هم شبکه خدا (تی وی) است!