........................................... .......................................... زیباترین های ایران و جهان .......................................... ..........................................
............................‌‌‌‌.............. ......................................... منو

کدبازان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

کدبازان

5+ منو ......................................... ......................................... گالری آرمین عظیمی

اسلاید شو

گالری آرمین عظیمی آرمین عظیمی
آرمین عظیمی ......................................... .........................................
......................................... ......................................... سخن بهشت

ابزار حدیث

سخن بهشت گالری

گالری عکس

گالری تصاویر گالری .......................................................................................................................................................................................................... اعتماد به نفس برتر -
سفارش تبلیغ
صبا ویژن


اعتماد به نفس برتر
مدیران دارای اعتماد به نفس

از نفوذ موقعیتشان لذت برده و به موقعیت هایی که آنها را به این مقام رسانده افتخار می کنند

هرگز این قدرت را برای سوء استفاده ِ استثمار و یا تحقیر دیگران که موقعیت و قدرت کمتری دارند به کار نمی برند

ارتباط خوب بین همه کارکنان را تشویق کرده و تضمین می کنند که این روابط خوب به طور علنی و آشکار ِ در همه ء سطوح سازمانی جریان پیدا کند . نمونه هایی از مدیران لایقی هستند که خود را در برج عاج مخفی نمی کنند

رفتارهای قاطع را تشویق کرده و پاداش می دهند و از اعتماد سازنده و نظرات ابتکاری استقبال می کنند . این ممکن است به معنی مورد توجه قرار دادن تغییرات در ساختار سازمانی باشد

می توانند تصمیم گیری کنند اما این کار را بعد از جویا شدن نظرات و احساسات افراد مطلع  و علاقه مند انجام می دهند

اقرار به اشتباهات و نواقص می کنند و آماده هستند تا از آنها درس بگیرند . آنها نیازی به تکیه زدن به هیچ مقامی به منظور حمایت از خودباوری خویش ندارند

تمایل به ادامه پیشرفت مهارت ها و دانش افراد در سازمان و از جمله خودشاان دارند

احساس خطر و اضطراب نمی کنند اگر افراد در سر کار در حال شوخی و تفریح باشند ولی وظایفشان را به خوبی انجام دهند

قادر به انتقاد و برقراری انضباط افراد هستند ِ افرادی که به قوانین سازمانی و یا انجام دادن قراردادهایشان وفادار نمی باشند

زندگی با اعتماد به نفس