........................................... .......................................... زیباترین های ایران و جهان .......................................... ..........................................
............................‌‌‌‌.............. ......................................... منو

کدبازان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

کدبازان

5+ منو ......................................... ......................................... گالری آرمین عظیمی

اسلاید شو

گالری آرمین عظیمی آرمین عظیمی
آرمین عظیمی ......................................... .........................................
......................................... ......................................... سخن بهشت

ابزار حدیث

سخن بهشت گالری

گالری عکس

گالری تصاویر گالری .......................................................................................................................................................................................................... ارچنگ -
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منبه : قدس

 http://www.qudsdaily.com/

لینگ : روستای هزار ساله "خادر"، غبار گرفته زمان 
http://www.qudsdaily.com/archive/1384/html/2/1384-02-07/Page3.html#10
روستای "خادر" در 20 کیلومتری جاده شاندیز و در درون یک دره با وسعت بیش از هزار هکت ار، واقع شده است. اراضی خادر، در حد فاصله دو رودخانه شاندیز و نغندر قرار گرفته و ارتفاع رودخانه از سطح زمین 1270 متر می باشد، روستای خادر با 150 خانوار، از غرب ب ه شهر شاندیز و ابرده، از شرق با روستای ارچنگ و سرآسیاب و از جنوب با روستای نغندر و رشته کوههای بینالود محدود می گردد.
رضا دیزبادی مسؤول انجمن میراث فرهنگی شاندیز، در مورد وجه تسمیه آن چنین می گوید:ا ین روستا برای اینکه داخل دره قرار گرفته، محل رویش خار و گیاهان وحشی بوده است. به هنگام وزش بادهای شدید خارها کنده شده و به داخل دره برده می شده، به همین جهت روستا "خاردره" نام گرفت و با گذشت زمان به "خادر" تغییر یافته است.
دیزبادی "درباره" وجه تسمیه دیگر خادر گفت:خادر بر گرفته از نام "خادر ابن ثمود" پش ت چهارم حضرت صالح پیامبر بزرگ الهی می باشد. این شخصیت مهم پس از مهاجرت از سرزمین حج از به عراق، وارد ایران شده و در خادر سکنی گزیده است. به گفته دیزبادی، خادر در قال ب این گفته به معنی حیران و سرگشته است که طبق تحقیق باستان شناسان، قدمت روستا به یک هزار سال می رسد.
رئیس انجمن میراث فرهنگی شاندیز گفت:در قسمت غربی روستا، محلی به نام سرچشمه وجود دار د که به واسطه وجود قناتی پرآب، از دوره ناصرالدین شاه مورد توجه بوده است.