........................................... .......................................... زیباترین های ایران و جهان .......................................... ..........................................
............................‌‌‌‌.............. ......................................... منو

کدبازان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

کدبازان

5+ منو ......................................... ......................................... گالری آرمین عظیمی

اسلاید شو

گالری آرمین عظیمی آرمین عظیمی
آرمین عظیمی ......................................... .........................................
......................................... ......................................... سخن بهشت

ابزار حدیث

سخن بهشت گالری

گالری عکس

گالری تصاویر گالری .......................................................................................................................................................................................................... جواد شیرازی -
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آدم ها به هم گل می دهند ، چون معنای حقیقی عشق در گل ها نهفته است . کسی که بکوشد صاحب گلی شود ، پژمردن زیبایی اش را هم خواهد دید . اما اگر به همین بسنده کند که گلی را در دشتی بنگرد ، همواره با او خواهد ماند. چون آن گل با عصر هنگام ، با غروب خورشید ، با بوی زمین خیس و با ابرهای افق آمیخته است ... پائولو کوئیلوادامه مطلب...